Welkom op onze website. Als u doorgaat met bladeren en gebruik maakt van deze website, onze diensten en producten, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie van Ofertas Canarias SL met u regelen met betrekking tot deze website, onze diensten en producten. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze algemene voorwaarden, gebruik dan alstublieft onze website, onze diensten en producten niet.

De term ‘Canarias VIP Card’ of ‘ons’ of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van de website met als hoofdkantoor Ofertas Canarias SL, Calle La Folia 12, pt 74, 38639 San Miguel de Abona, Santa Cruz de Tenerife, Canarische Eilanden. Ons bedrijfsregistratienummer is B76769587. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website, onze diensten en producten.

Het gebruik van deze website, onze diensten en producten is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

 • Als algemene regel: Een Canarias VIP Card is geldig voor maximaal 2 volwassenen en 3 minderjarigen. (max. 18 jaar oud) Uitzonderingen hierop kunnen worden gemaakt en zullen duidelijk worden aangegeven door bedrijven die een uitzondering willen maken op deze algemene regel.
 • Onder geen enkele omstandigheid zullen Ofertas Canarias SL, haar eigenaars, vertegenwoordigers, commercieel team, gelieerde bedrijven, hotels, touroperators, andere gebruikers of een derde partij op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enige claims, schade, verliezen, uitgaven, kosten of aansprakelijkheden van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, enige directe of indirecte schade voor winstderving, bedrijfsonderbreking of verlies van informatie, gezondheidsproblemen of enige andere vorm van klacht) die direct of indirect voortvloeit uit uw gebruik van of het niet kunnen gebruiken van deze website en/of de Canarias VIP Card en/of enig ander product of enige andere websites die eraan gekoppeld zijn, of uit uw vertrouwen op de informatie en het materiaal op deze website, zelfs als Ofertas Canarias SL vooraf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.
 • Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld om u van dienst te zijn bij het verstrekken van meer informatie. Ze betekenen niet dat wij de website(s) waar we naar linken onderschrijven, noch dat we verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor claims, schade, verliezen, uitgaven, kosten of aansprakelijkheden van welke aard dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe of indirecte schade voor winstderving, bedrijfsonderbreking of verlies van informatie, gezondheidsproblemen of enige andere vorm van klacht) die direct of indirect voortvloeien uit uw gebruik van een product of websites of een gelinkte onderneming. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s), niet voor de diensten die een derde partij u wel of niet zal leveren, zelfs niet als u de houder bent van een Canarias VIP Card.
 • Wanneer u zichzelf en/of uw Canarias VIP Card op deze website registreert, geeft u ons toestemming om uw e-mail op te slaan in onze database en u van tijd tot tijd relevante informatie te sturen zoals wij dat nodig achten. Wij zullen uw e-mail niet aan derden verkopen.
 • De inhoud van de pagina’s van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
 • Deze website maakt gebruik van cookies om surfvoorkeuren te controleren.
 • Noch wij, noch derde partijen bieden enige garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en we sluiten nadrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet.
 • Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke vereisten voldoen.
 • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de auteursrechtvermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
 • Alle handelsmerken die op deze website worden weergegeven en die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden op de website vermeld.
 • Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot schadevergoeding en / of een strafbaar feit zijn.
 • Uw gebruik van deze website, onze diensten en producten en elk geschil dat voortkomt uit dergelijk gebruik is onderworpen aan de wetgeving van Santa Cruz de Tenerife.